De catalogus van de interventiemodules

De Civiele Bescherming

De Civiele Bescherming helpt de bevolking bij kleine en grote rampen. Ze biedt versterking aan hulpdiensten met zwaar en gespecialiseerd materieel. De Civiele Bescherming in België telt 450 beroepsleden en 650 vrijwilligers die 24 uur op 24, 365 dagen per jaar beschikbaar zijn. Zij werken in zes operationele eenheden die verspreid liggen over het Belgische grondgebied.

De autoriteiten (Burgemeesters, Gouverneurs, Minister van Binnenlandse Zaken) kunnen er een beroep op doen, net zoals de Algemene Directie Civiele Veiligheid (van dewelke de eenheden afhangen), de hulpverleningszones, de federale politie, en de 112-operatoren, door de wachtofficier te contacteren van de eenheid die geografisch bevoegd is.

Haar opdrachten zijn de versterking van de eerste lijn en het uitvoeren van taken die meer gespecialiseerde technieken vereisen. Ze voert jaarlijks gemiddeld 4.000 interventies uit en beschikt daarvoor over bijna 670 voertuigen.

Men kan een beroep doen op de eenheden van de Civiele Bescherming,

  • ofwel automatisch via de 112,
  • ofwel bij het afkondigen van een nood- en interventieplan,
  • of volgens een bijzondere conventie,
  • of op aanvraag.

Deze middelen kunnen ook preventief worden aangevraagd.

De catalogus van de interventiemodules

Deze catalogus heeft als doel een coherent en globaal overzicht te geven van de interventiecapaciteiten van de operationele eenheden van de Civiele Bescherming.

Hij geeft de bestaande situatie weer op de datum van publicatie.

De interventiemodules zijn ingedeeld volgens thema, in functie van de belangrijkste interventiecategorieën (bv. CBRN, technische ondersteuning, ...), in de vorm van beschrijvende fiches.

Ze zijn ontwikkeld in functie van de noden op het terrein en in lijn met de ontwikkeling van internationale standaarden ter zake, in het bijzonder in het kader van het Europees Mechanisme voor Civiele Bescherming.

Vanuit een klantgerichte aanpak is de nadruk gelegd op operationele informatie over de capaciteit van de interventieteams met het oog op het verschaffen van een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de betrokken partners, die beantwoordt aan de noden en vereisten van het terrein.